Terapeutická pomoc a poradenství


Nabízíme individuální terapii a poradenství.

Terapie

 • úzkostné poruchy
 • poruchy osobnosti
 • depresivní stavy
 • obtíže v osamostatnění a zrání
 • důsledky traumat, manipulace, závislých vztahů

Poradenství

 • výchovné poradenství
  • problémové chování dětí
  • školní selhávání dětí
  • porozvodová péče o děti
  • pěstounská péče
  • řešení následků syndromu CAN u dětí
  • ADHD
  • jakékoli otázky a pochybnosti rodičů týkající se výchovy
 • poradenství ve vztahových problémech
 • pedagogické poradenství pro učitele a ředitele škol
 • poradenství týkající pracovních problémů a vztahů na pracovišti

Terapie probíhá na základě terapeutického kontraktu mezi terapeutem a klientem.  Řídí se pravidly diskrétnosti, profesionality, informovanosti a kvality terapeutického vztahu. Doporučujeme sezení minimálně 2x měsíčně 1h.

Poradenství může být jednorázové, opakované nebo pravidelné. Pomáhá klientovi zorientovat se ve své situaci, najít zdroje k jejímu řešení a podporuje jeho silné stránky.

Terapii i poradenství poskytujeme v rámci soukromé praxe a tyto služby jsou placené. Výše platby je smluvní a řídí se ceníkem.