GDPR


Pokud jste našimi klienty, svěřujete nám své osobní údaje. Zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení.
Správci osobních údajů jsou Jan Vyhnálek a Libuše Tereza Vyhnálková (adresa viz kontakty), každý pro službu, kterou poskytuje. Pro jakékoli dotazy a upřesnění ohledně zacházení s osobními údaji, které nám v rámci našich služeb svěřujete, se na nás neváhejte obrátit písemně nebo telefonicky.
Jako správci vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR.
Vaše osobní údaje získáváme a uchováváme pouze v rozsahu, který je pro poskytování našich služeb nezbytný. Pro kontakt s Vámi uchováváme telefonní číslo, případně mailovou adresu, v odůvodněných případech adresu bydliště. Jméno a příjmení můžeme na základě vaší žádosti nahradit pouze jménem nebo pseudonymem. Po domluvě s vámi můžeme někdy v rámci poskytování služeb kontaktovat ve vašem zájmu další služby nebo odborníky, kterým budeme poskytovat pouze informace nezbytné pro daný účel a s vámi předem konzultované.
Poskytování služeb se řídí zásadami mlčenlivosti běžnými v oboru a podle jejich etických kodexů. Bez oprávněného důvodu a vašeho vyžádání nebo souhlasu neposkytujeme žádné informace o vás, včetně informace o tom, že jste našimi klienty, žádné třetí straně. Mlčenlivost o skutečnostech souvisejících s poskytováním našich služeb trvá i po jejich skončení.
Pro účely poradenství nebo kurzů uchováváme dokumentaci z jednotlivých sezení.  Do dokumentace nesmí nikdo nahlížet vyjma zákonné povinnosti stanovené platnou legislativou. Po skončení kurzu, poradenského nebo terapeutického cyklu uchováváme dokumentaci po určitou dobu na základě skartovacího řádu. V případě vaší žádosti je možné údaje skartovat i před uplynutím stanovené lhůty (viz právo na výmaz).
Údaje mimo telefonní čísla, záznam v kalendáři (kde používáme pseudonymy) a mailovou korespondenci nejsou dostupné v elektronické podobě.
V souvislosti s ochranou osobních údajů máte právo:
  • na informace o způsobu plnění předpisů GDPR a nakládání s vašimi osobními údaji,
  • na přístup k uchovávaným osobním údajům,
  • na doplnění a změnu osobních údajů,
  • na omezení zpracování osobních údajů,
  • na omezení rozsahu osobních údajů nebo účelů zpracování,
  • na přenositelnost osobních údajů,
  • na výmaz (může být omezeno jinou zákonnou povinností, např. evidence daňových dokladů).
Pro uplatnění práv se na nás obraťte (viz kontakty) a do 15 – 30 dnů vaší žádosti vyhovíme.
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom mohli případné pochybení napravit.