Nabídka pomoci a kurzů


 Kontaktujte nás:

    • na telefonním čísle 775 249 886,
    • nebo na adrese elektronické pošty cpduha@centrum.cz

Nabízená pomoc je vždy diskrétní. Vychází ze současné situace klienta, jeho potřeb a možností.  Dlouhodobá pomoc je postavená na s klientem předem dohodnutých cílech a postupech.

Při práci s dětmi jsou respektována základní práva dítěte i rodičů.

Životní zaměření, mravní i náboženské postoje klientů jsou vždy respektovány.

Nabízíme pomoc také v italském jazyce.