Metoda prof. Feuersteina


 

Rozvoj myšlení podle Reuvena Feuersteina

Inteligence není něčím, co je nám dáno jednou provždy, je dynamickou vlastností člověka, kterou je možné v kterémkoli období života rozvíjet.
Feuerstein
prof. Reuven Feuerstein

Prof. R. Feuerstein pracoval od začátku 50. let dvacátého století s dětmi, které měly nálepku nevzdělavatelné, a byly považovány za neschopné úspěchu ve škole a v budoucím životě a zaměstnání. Brzy zjistil, že se tyto děti ve skutečnosti jen nesetkaly s takovým přístupem, který by jejich myšlení jim přiměřeným způsobem rozvinul. Během několika desetiletí se svými spolupracovníky vyvinul metodu rozvíjející myšlení a inteligenci jakéhokoli dítěte nebo dospělého, včetně dětí mimořádně nadaných.

Tato metoda, kterou nazval instrumentální obohacování (instrumental enrichement – IE), se následně rozšířila po celém světě, a dnes je osvědčená zkušeností tisíců pedagogů, rodičů a dětí. U nás ji od 90. let úspěšně zavádí doc. Věra Pokorná z Univerzity Karlovy v Praze, a s ní dnes stovky psychologů, speciálních pedagogů, lektorů IE, učitelů i rodičů.

V čem metoda spočívá?

V podstatě znovu učí děti myslet a učit se, učí je metodice a strategiím duševní práce. Uplatňuje při tom na pečlivě vytvořených cvičeních postupy, které jsou běžnou součástí každé kultury, ale při instrumentálním obohacování jsou pečlivě vyškolenými lektory uplatňovány intenzivně, systematicky a dlouhodobě způsobem, který je zároveň přizpůsobený každému jednotlivému dítěti a jeho potenciálu rozvoje myšlení.

Jak konkrétně probíhá?

V hodinových lekcích, které se uskutečňují minimálně 1x týdně, nejlépe ve skupinkách 5 – 7 dětí nebo dospělých. Za pomoci speciálně připravených materiálů, tzv. instrumentů, např. analyzujeme pracovní postupy, učíme se pečlivě připravovat, systematicky shromažďovat informace, hledat vztahy mezi věcmi, pracovat s chybou a využít ji pro další učení se, propojovat různé situace, hledat svá vlastní řešení a obhájit je, vytvářet si myšlenkový systém.

Děti si vytváří návyky, které se postupně stávají samozřejmostí a potřebou, získávají chuť samostatně myslet a řešit problémy, uplatňovat své přednosti a přijímat postupy druhých. Zjišťují, že jsou schopné správně a tvořivě myslet a získávají odvahu se prosadit.

 Tuto metodu nabízíme pro práci:

  • s dětmi i dospělými, kteří chtějí rozvinout svůj osobní potenciál učení,
  • s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně metnálního postižení, specifických poruch učení, poruch pozornosti (ADHD, ADD) atd.

Úspěšná práce při překonávání obtíží v myšlení dítěte vyžaduje dobrou spolupráci rodičů, dlouhodobý a trpělivý přístup. Na konkrétních podmínkách je možné se domluvit.

Užitečné odkazy:

http://www.ucime-se-ucit.cz

centrum-cogito.cz

http://www.rytmus.org

 

Komentáře nejsou povoleny.