Archiv štítku: náhradní rodičovská péče

Nabídka pomoci a kurzů


 Kontaktujte nás:

  • na telefonním čísle 775 249 886,
  • nebo na adrese elektronické pošty cpduha@centrum.cz

Nabízená pomoc je vždy diskrétní. Vychází ze současné situace klienta, jeho potřeb a možností.  Dlouhodobá pomoc je postavená na s klientem předem dohodnutých cílech a postupech.

Při práci s dětmi jsou respektována základní práva dítěte i rodičů.

Životní zaměření, mravní i náboženské postoje klientů jsou vždy respektovány.

Nabízíme pomoc také v italském jazyce.

Pracovníci

Dr. JJVfotoan Vyhnálek, Ph.D.

psycholog, terapeut a lektor

nar. 1968

Vystudoval teologii a psychologii na Università Pontificia Salesiana v Římě.
Absolvoval doktorské studium pedagogiky na Karlově Univerzitě v Praze
Věnuje se zejména:
 • terapeutické práci a psychologickému poradenství,
 • výchovnému poradenství rodičům a pedagogům,
 • dynamické diagnostice potenciálu učení (LPAD),
 • lektorské činnosti a poradenství v oblasti náhradní rodičovské péče.
Absolvoval sebezkušenostní terapeutický výcvik v Gestalt psychoterapii v institutu INSTEP Praha; kurz instrumentálního obohacování a dynamické diagnostiky prof. Reuvena Feuersteina; kurz výchovného poradenství v institutu ISRE Venezia a kurz pastoračního poradenství v Marianella Centre, Dublin.
Podílí se na podpoře preventivního a inkluzivního systému vzdělávání.

Libuše Tereza Vyhnálková

nar. 1967LTO1

 • lektorka programu Feuersteinova instrumentálního obohacování
 • asistentka skupinové práce s dětmi
 • pracovnice v sociálních službách – přímá obslužná péče a péče o dítě do tří let věku v denním režimu

Jako lektorka programu FIE pracuje s dospělými, kteří mají zájem o osobnostní rozvoj, se studenty SŠ, skupinami členů vrcholového managementu významných firem, se skupinami dětí etnických menšin, s dětmi zasaženými syndromem CAN a s dětmi v pěstounské péči.

Má dlouholetou zkušenost s vedením volnočasových skupin dětí a s vedením aktivizačních programů pro rodiny a děti romského etnika.

Pracovala jako asistentka programů pro děti s mimořádným nadáním v Akademii nadání v Plzni. Je členkou organizace Mensa ČR.

Absolvovala kurz instrumentálního obohacování prof. Reuvena Feuersteina a věnuje se rozvoji kognitivních funkcí.