Archiv štítku: instrumentální obohacování

Ceník

Poskytované poradenské a diagnostické služby jsou placené a řídí se následujícím ceníkem:

 • Psychologické poradenství a terapie (50 minut):  900,- Kč
 • Psychologické poradenství a terapie (100 minut):   1500,- Kč
 • Párové poradenství (50 minut): 1000,- Kč
 • Výchovné poradenství (50 minut):  900,- Kč
 • Dynamické testování potenciálu učení (cena za 12h + 2 konzultace + zpráva): 7000,- Kč
 • Instrumentální obohacování (60 minut):   350,- Kč
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků, pěstounů, pracovních týmů:  1000,- Kč/h

V případě obtížné ekonomické situace klienta, u studentů a v jiných odůvodněných případech je po dohodě možné poskytnout slevu.

Metoda prof. Feuersteina

 

Rozvoj myšlení podle Reuvena Feuersteina

Inteligence není něčím, co je nám dáno jednou provždy, je dynamickou vlastností člověka, kterou je možné v kterémkoli období života rozvíjet.
Feuerstein
prof. Reuven Feuerstein

Prof. R. Feuerstein pracoval od začátku 50. let dvacátého století s dětmi, které měly nálepku nevzdělavatelné, a byly považovány za neschopné úspěchu ve škole a v budoucím životě a zaměstnání. Brzy zjistil, že se tyto děti ve skutečnosti jen nesetkaly s takovým přístupem, který by jejich myšlení jim přiměřeným způsobem rozvinul. Během několika desetiletí se svými spolupracovníky vyvinul metodu rozvíjející myšlení a inteligenci jakéhokoli dítěte nebo dospělého, včetně dětí mimořádně nadaných.

Tato metoda, kterou nazval instrumentální obohacování (instrumental enrichement – IE), se následně rozšířila po celém světě, a dnes je osvědčená zkušeností tisíců pedagogů, rodičů a dětí. U nás ji od 90. let úspěšně zavádí doc. Věra Pokorná z Univerzity Karlovy v Praze, a s ní dnes stovky psychologů, speciálních pedagogů, lektorů IE, učitelů i rodičů.

V čem metoda spočívá?

V podstatě znovu učí děti myslet a učit se, učí je metodice a strategiím duševní práce. Uplatňuje při tom na pečlivě vytvořených cvičeních postupy, které jsou běžnou součástí každé kultury, ale při instrumentálním obohacování jsou pečlivě vyškolenými lektory uplatňovány intenzivně, systematicky a dlouhodobě způsobem, který je zároveň přizpůsobený každému jednotlivému dítěti a jeho potenciálu rozvoje myšlení.

Jak konkrétně probíhá?

V hodinových lekcích, které se uskutečňují minimálně 1x týdně, nejlépe ve skupinkách 5 – 7 dětí nebo dospělých. Za pomoci speciálně připravených materiálů, tzv. instrumentů, např. analyzujeme pracovní postupy, učíme se pečlivě připravovat, systematicky shromažďovat informace, hledat vztahy mezi věcmi, pracovat s chybou a využít ji pro další učení se, propojovat různé situace, hledat svá vlastní řešení a obhájit je, vytvářet si myšlenkový systém.

Děti si vytváří návyky, které se postupně stávají samozřejmostí a potřebou, získávají chuť samostatně myslet a řešit problémy, uplatňovat své přednosti a přijímat postupy druhých. Zjišťují, že jsou schopné správně a tvořivě myslet a získávají odvahu se prosadit.

 Tuto metodu nabízíme pro práci:

 • s dětmi i dospělými, kteří chtějí rozvinout svůj osobní potenciál učení,
 • s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně metnálního postižení, specifických poruch učení, poruch pozornosti (ADHD, ADD) atd.

Úspěšná práce při překonávání obtíží v myšlení dítěte vyžaduje dobrou spolupráci rodičů, dlouhodobý a trpělivý přístup. Na konkrétních podmínkách je možné se domluvit.

Užitečné odkazy:

http://www.ucime-se-ucit.cz

centrum-cogito.cz

http://www.rytmus.org

 

Pracovníci

Dr. JJVfotoan Vyhnálek, Ph.D.

psycholog, terapeut a lektor

nar. 1968

Vystudoval teologii a psychologii na Università Pontificia Salesiana v Římě.
Absolvoval doktorské studium pedagogiky na Karlově Univerzitě v Praze
Věnuje se zejména:
 • terapeutické práci a psychologickému poradenství,
 • výchovnému poradenství rodičům a pedagogům,
 • dynamické diagnostice potenciálu učení (LPAD),
 • lektorské činnosti a poradenství v oblasti náhradní rodičovské péče.
Absolvoval sebezkušenostní terapeutický výcvik v Gestalt psychoterapii v institutu INSTEP Praha; kurz instrumentálního obohacování a dynamické diagnostiky prof. Reuvena Feuersteina; kurz výchovného poradenství v institutu ISRE Venezia a kurz pastoračního poradenství v Marianella Centre, Dublin.
Podílí se na podpoře preventivního a inkluzivního systému vzdělávání.

Libuše Tereza Vyhnálková

nar. 1967LTO1

 • lektorka programu Feuersteinova instrumentálního obohacování
 • asistentka skupinové práce s dětmi
 • pracovnice v sociálních službách – přímá obslužná péče a péče o dítě do tří let věku v denním režimu

Jako lektorka programu FIE pracuje s dospělými, kteří mají zájem o osobnostní rozvoj, se studenty SŠ, skupinami členů vrcholového managementu významných firem, se skupinami dětí etnických menšin, s dětmi zasaženými syndromem CAN a s dětmi v pěstounské péči.

Má dlouholetou zkušenost s vedením volnočasových skupin dětí a s vedením aktivizačních programů pro rodiny a děti romského etnika.

Pracovala jako asistentka programů pro děti s mimořádným nadáním v Akademii nadání v Plzni. Je členkou organizace Mensa ČR.

Absolvovala kurz instrumentálního obohacování prof. Reuvena Feuersteina a věnuje se rozvoji kognitivních funkcí.