Archiv štítku: poradenství

Nabídka pomoci a kurzů


 Kontaktujte nás:

  • na telefonním čísle 775 249 886,
  • nebo na adrese elektronické pošty cpduha@centrum.cz

Nabízená pomoc je vždy diskrétní. Vychází ze současné situace klienta, jeho potřeb a možností.  Dlouhodobá pomoc je postavená na s klientem předem dohodnutých cílech a postupech.

Při práci s dětmi jsou respektována základní práva dítěte i rodičů.

Životní zaměření, mravní i náboženské postoje klientů jsou vždy respektovány.

Nabízíme pomoc také v italském jazyce.

Kontakt

Centrum pomoci DUHA

kognitivní rozvoj, terapie a psychologické poradenství pro dospělé i děti

Náměstí 5.května 286

500 02 Hradec Králové

PhDr. Jan Vyhnálek    tel.  775 249 886    e-mail: cpduha@centrum.cz

Libuše Tereza Vyhnálková   tel.  605 291 662    e-mail: l.tereza.vyhnalkova@mensa.cz

 

Ceník

Poskytované poradenské a diagnostické služby jsou placené a řídí se následujícím ceníkem:

 • Psychologické poradenství a terapie (50 minut):  700,- Kč
 • Psychologické poradenství a terapie (100 minut):   1200,- Kč
 • Výchovné poradenství (50 minut):     700,- Kč
 • Dynamické testování potenciálu učení (cena za 12h + 2 konzultace + zpráva): 7000,- Kč
 • Osobnostní rozvoj – koučink (90 minut):   1500,- Kč
 • Instrumentální obohacování (60 minut):   350,- Kč
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků, pěstounů, pracovních týmů:  950,- Kč/h

V případě obtížné ekonomické situace klienta, u studentů a v jiných odůvodněných případech je po dohodě možné poskytnout slevu.

Pracovníci

Dr. JJVfotoan Vyhnálek, Ph.D.

psycholog, terapeut a lektor

nar. 1968

Vystudoval teologii a psychologii na Università Pontificia Salesiana v Římě.
Absolvoval doktorské studium pedagogiky na Karlově Univerzitě v Praze
Věnuje se zejména:
 • terapeutické práci a psychologickému poradenství,
 • výchovnému poradenství rodičům a pedagogům,
 • dynamické diagnostice potenciálu učení (LPAD),
 • lektorské činnosti a poradenství v oblasti náhradní rodičovské péče.
Absolvoval sebezkušenostní terapeutický výcvik v Gestalt psychoterapii v institutu INSTEP Praha; kurz instrumentálního obohacování a dynamické diagnostiky prof. Reuvena Feuersteina; kurz výchovného poradenství v institutu ISRE Venezia a kurz pastoračního poradenství v Marianella Centre, Dublin.
Podílí se na podpoře preventivního a inkluzivního systému vzdělávání.

Libuše Tereza Vyhnálková

nar. 1967LTO1

 • lektorka programu Feuersteinova instrumentálního obohacování
 • asistentka skupinové práce s dětmi
 • pracovnice v sociálních službách – přímá obslužná péče a péče o dítě do tří let věku v denním režimu

Jako lektorka programu FIE pracuje s dospělými, kteří mají zájem o osobnostní rozvoj, se studenty SŠ, skupinami členů vrcholového managementu významných firem, se skupinami dětí etnických menšin, s dětmi zasaženými syndromem CAN a s dětmi v pěstounské péči.

Má dlouholetou zkušenost s vedením volnočasových skupin dětí a s vedením aktivizačních programů pro rodiny a děti romského etnika.

Pracovala jako asistentka programů pro děti s mimořádným nadáním v Akademii nadání v Plzni. Je členkou organizace Mensa ČR.

Absolvovala kurz instrumentálního obohacování prof. Reuvena Feuersteina a věnuje se rozvoji kognitivních funkcí.