Archiv štítku: LPAD

LPAD

Dynamické testování potenciálu učení

Dynamické testování potenciálu učení (Learning Propensiy Assessment Device – LPAD)  je důležitým doplněním a alternativou k měření úrovně rozumových schopností dítěte v pedagogicko psychologických poradnách nebo ve speciálních pedagogických centrech.

Více informací o této diagnostické metodě se můžete dočíst zde.

Jak testování probíhá?

Úvodní schůzka s rodiči (zákonnými zástupci dítěte)

V úvodní schůzce s rodiči si vzájemně vyměníme informace týkající se situace dítěte a rodiny, dosavadních výsledků dítěte, cíle testování a jeho podmínek. První schůzka trvá 90 min a probíhá bez účasti dítěte. Je vhodné, aby rodiče na první schůzku přinesli  ukázky práce dítěte (školní sešity, písemné práce) zprávy z jiných vyšetření a případné další dokumenty důležité pro lepší pochopení aktuální situace dítěte.

Testování

Vlastní testování vyžaduje nejméně 12 h (po 50 min). Ideální je, je-li rozděleno ve čtyřhodinových blocíchdo 3 dnů,  a to v průběhu 1-2 týdnů.  Je vhodné, aby se alespoň části testování účastnili rodiče. Umožňují-li to podmínky, je optimální délka vlastního testování 20 hodin.

Předání výsledků testování

Výstupem testování je diagnostická zpráva, která je předána a podrobně vysvětlena rodičům na závěrečné schůzce (. V duchu dynamické diagnostiky se nejedná o jednostranné formální předání, ale o společný dialog spojený s plánováním další práce s dítětem v rodině, ve škole a dalších prostředích. Předání výsledků testování trvá 90 min a probíhá bez účasti dítěte.

Upozornění! Diagnostická zpráva LPAD  nemůže být použita pro stanovení speciálních vzdělávacích potřeb pro účely integrace dítěte podle § 16 školského zákona. Zprávu pro tyto účely může vyhotovit pouze školské poradenské zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum). Zpráva z vyšetření LPAD však může být velmi cenným zdrojem pro vypracování individuálního vzělávacího plánu dítěte.

Cena testování

Cena jedné hodiny (50 min) dynamické diagnostiky je 500,- kč. Celková cena je stanovena podle počtu hodin vlastního testování. Pokud tedy proběhne celé testování (alespoň 12 h), není do celkové ceny započtena úvodní a závěrečná schůzka (celkově 4 h). Platba může být rozdělena na jednotlivé bloky a probíhá vždy nejpozději v den konání schůzky.

Ceník

Poskytované poradenské a diagnostické služby jsou placené a řídí se následujícím ceníkem:

 • Psychologické poradenství a terapie (50 minut):  700,- Kč
 • Psychologické poradenství a terapie (100 minut):   1200,- Kč
 • Výchovné poradenství (50 minut):     700,- Kč
 • Dynamické testování potenciálu učení (cena za 12h + 2 konzultace + zpráva): 7000,- Kč
 • Osobnostní rozvoj – koučink (90 minut):   1500,- Kč
 • Instrumentální obohacování (60 minut):   350,- Kč
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků, pěstounů, pracovních týmů:  950,- Kč/h

V případě obtížné ekonomické situace klienta, u studentů a v jiných odůvodněných případech je po dohodě možné poskytnout slevu.

Pracovníci

Dr. JJVfotoan Vyhnálek, Ph.D.

psycholog, terapeut a lektor

nar. 1968

Vystudoval teologii a psychologii na Università Pontificia Salesiana v Římě.
Absolvoval doktorské studium pedagogiky na Karlově Univerzitě v Praze
Věnuje se zejména:
 • terapeutické práci a psychologickému poradenství,
 • výchovnému poradenství rodičům a pedagogům,
 • dynamické diagnostice potenciálu učení (LPAD),
 • lektorské činnosti a poradenství v oblasti náhradní rodičovské péče.
Absolvoval sebezkušenostní terapeutický výcvik v Gestalt psychoterapii v institutu INSTEP Praha; kurz instrumentálního obohacování a dynamické diagnostiky prof. Reuvena Feuersteina; kurz výchovného poradenství v institutu ISRE Venezia a kurz pastoračního poradenství v Marianella Centre, Dublin.
Podílí se na podpoře preventivního a inkluzivního systému vzdělávání.

Libuše Tereza Vyhnálková

nar. 1967LTO1

 • lektorka programu Feuersteinova instrumentálního obohacování
 • asistentka skupinové práce s dětmi
 • pracovnice v sociálních službách – přímá obslužná péče a péče o dítě do tří let věku v denním režimu

Jako lektorka programu FIE pracuje s dospělými, kteří mají zájem o osobnostní rozvoj, se studenty SŠ, skupinami členů vrcholového managementu významných firem, se skupinami dětí etnických menšin, s dětmi zasaženými syndromem CAN a s dětmi v pěstounské péči.

Má dlouholetou zkušenost s vedením volnočasových skupin dětí a s vedením aktivizačních programů pro rodiny a děti romského etnika.

Pracovala jako asistentka programů pro děti s mimořádným nadáním v Akademii nadání v Plzni. Je členkou organizace Mensa ČR.

Absolvovala kurz instrumentálního obohacování prof. Reuvena Feuersteina a věnuje se rozvoji kognitivních funkcí.